Over

Borrel met de Buren is een initiatief afkomstig van Robbert Meinders en Grietje Cordes. In de zomer van 2017 heeft Robbert reeds de eerste versie van Borrel met de Buren georganiseerd op een kleinschalige manier. Dit evenement werd goed ontvangen door de buurt, er werd gevraagd naar een herhaling. Twee jaar later is het moment daar.

Robbert is een creatief persoon in hart en nieren. Een muzikant en videograaf, die graag de mensen om hem heen stimuleert om muzikaal betrokken te zijn. Grietje is een sociale speler, zij houdt ervan dat iedereen elkaar kent en elkaar kan helpen. Uit deze mix is dan ook Borrel met de Buren 2019 opgezet. Een gezellig evenement dat ervoor zorgt dat iedereen actief samen kan zijn.

Het doel van Borrel met de Buren is gericht op de samenleving in de gemeente Westerwolde. Wij willen een gezellige buurt, waar iedereen elkaar kent en kan helpen. Een sterk netwerk, waar vriendelijkheid en activiteit voorop staat. Even bijpraten met andere ouders, even weer chillen met de jongen waar je vorig jaar bij in de klas zat, of een tweede kans op het potje klaverjassen te winnen van opa Jan. Maar denk hierbij ook aan integratie van statushouders. Grietje is zelf betrokken bij de statushouders als vrijwilliger bij de Tinten Welzijnsgroep. Hier is het haar opgevallen dat deze statushouders vaak een klein netwerk hebben en nauwelijks contact hebben met nederlandstaligen. Ook hier kan en wil de organisatie van Borrel met de Buren een bijdrage aan leveren.